с. Іскрівка. Іскрівський дошкільний навчальний заклад

 

соціально-педагогічний патронат

Соціально-педагогічний патронат

УCЗаняття проводяться два рази на тиждень.

Наказ Від 17.12.08 № 1/9-811

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Положення«соціально-педагогічний патронат сім’ї» формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї – набуття її членами соціально-педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації завдань повсякденного життя;

 • допомога у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб своєчасного і всебічного розвитку тощо.
 • Здійснення соціально-педагогічного патронату передбачає дотримання такихгуманізму – ставлення до дитини як до цінності, визнання її права на вільний розвиток та реалізацію своїх природних здібностей;

 • природовідповідності – створення педагогом сприятливих умов для природного й поступового розвитку особистості дитини;
 •  передбачає розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

  Організаторська– надання порад, рекомендацій батькам та іншим особам, які займаються вихованням дітей.

  Запобіжно-профілактична– вивчення та оцінювання особливостей діяльності особистості, враховуючи вплив мікроколективу, оточення в цілому. Ця функція також полягає у виявленні індивідуальних та специфічних особливостей дитини.

  Корекційно-реабілітаційнапедагогів є: підготовчий, практичний та узагальнювальний.

  Підготовчий етап полягає у проведенні роботи з виявлення рівня здобуття дитиною дошкільної освіти, розробки рекомендацій для батьків.

  На основних етапах діяльності передбачається робота з батьками, з дітьми, з усією сім’єю. Ця робота взаємопов’язана і доповнює одна одну.

  Робота з батьками передбачає врахування сучасних тенденцій розвитку стосунків між батьками і дітьми, їхніх типології, ціннісних орієнтирів, особистісних якостей батьків і дітей, особливостей впливу сім’ї на становлення особистості дошкільника.

  Зміст даної роботи забезпечується:

  знанням соціально-педагогічних проблем конкретних сімей, виявленням їхніх причин і пошуком шляхів розв’язання в процесі пізнання та самопізнання сім’єю своїх внутрішніх резервів стабільності;

  вивченням родинних традицій, чинного законодавства;

  спрямованістю на індивідуальні та міжособистісні зміни;

  вдосконаленням виховної функції сім’ї та функції первинної соціалізації дитини;

  залученням сім’ї до активного соціального життя.

  Завдання педагога – не перетворити батьків на вчителів, які мають удома продовжувати навчальний процес, а зробити домівку місцем для затишку, радості, відчуття комфорту й захищеності.

  Форми роботи також можуть бути різними: індивідуальні, диференційовані, групові, масові (залучення родин до проведення свят дошкільного навчального закладу, будинку, вулиці, міста; створення кабінетів психологічного розвантаження, консультпунктів тощо).

  Важливо підказати родині, як в домашніх умовах організувати художньо-творчу, продуктивну діяльність, забезпечити оптимальний руховий режим для дитини та створити розвивальне середовище в дитячій кімнаті. При цьому необхідно врахувати, що середовище – це оточення, сукупність природних, предметних та соціальних умов, в яких зростає дитина.

  Природне середовище дитини можна вважати розвивальним, якщо дитина має уявлення про своє тіло та органи чуттів, орієнтується в умовах свого розвитку, дотримується гігієни тіла й діяльності, зацікавлена у здоровому способі життя, орієнтується у правах та обов’язках, характеризується комунікативними здібностями, вміє налагоджувати спільну діяльність, розв’язувати конфліктні ситуації.

  Зміст листа просимо довести до відома працівників органів управління освітою, дошкільних навчальних закладів.

  Заступник Міністра П. Полянський

   

   

  Ігри для розвитку пам'яті у дітей

  Гра для розвитку пам'яті «Картинки»

  Дітям на короткий час показується картинка. Потім картинка забирається і малюкам необхідно описати те, що було зображено на картинці, як можна більш докладно.

  Гра для розвитку пам'яті «10 відмінностей»

  Хороший варіант ігрових картинок для дітей, це - «знайди 10 відмінностей». Цей варіант можна ускладнити. Спочатку показати для запам'ятовування одну картинку (приблизно півхвилини), потім показати другу. Дітям необхідно сказати що змінилося.

  Гра для розвитку пам'яті «Запам'ятай зоопарк»

  Дитині викладають на огляд кілька м'яких іграшок (для дошкільника не більше 7). Протягом 30 секунд необхідно запам'ятати їх розташування. Після цього дитина відвертається, а дорослий змінює місцями іграшки. Малюк повертається назад і розповідає що змінилося.

  Гра для розвитку пам'яті «Портрет»

  З групи вибирається ведучий. Його вигляд необхідно запам'ятати. Після чого, ведучий виходить за двері і там що-небудь змінює у своєму образі.Він повертається, і діти вгадують, що змінилося в його зовнішності. Те ж саме можна зробити з лялькою чи будь-якою іншою іграшкою.

  Гра для розвитку пам'яті «Опис»

  Гарна і невимушена гра для розвитку пам'яті у дітей. Після того як ви прогулялися зі своїм малюком в парку і прийшли додому, спробуйте згадати разом цікавий об'єкт, який ви бачили або незвичайну людину, що проходила повз вас. Починайте називати те, що вам запам'яталося в цій людині або предмети по черзі. Хто більше ознак назве той і переміг.

  Гра для розвитку пам'яті «Танцювальний гурток»

  Ця гра розвиває рухову пам'ять у дітей. Під веселу музику дорослий показує дітям який-небудь рух.Наприклад, присідає, встає і розводить руки в сторони. Малюкам необхідно його повторити. Рухи можна ускладнювати і навіть придумати цікавий танець.

  Гра для розвитку пам'яті «Спробуй, повтори!»

  Беремо рахункові палички. Дорослий викладає з них певну композицію і дає час дитині її запам'ятати. Потім малюк повторює цю композицію зі своїми рахунковими паличками. Можна помінятися ролями. У цій грі можна використовувати не тільки рахункові палички, а й монетки, намистинки, сірники.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Соціально-педагогічний патронат

  Охоплення дітей соціально-педагогічним патронатом

  (нормативно-правові документи)

  • Лист Міністерства освіти і науки Україні №1/9-811 від 17.12.08 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату ” (Настільна книга керівника закладу (ч. ІІІ стр.208)

  Основні завдання соціально - педагогічного патронату

  • - забезпечення всебічного розвитку дитини відповідно до її нахилів, задатків, здібностей